ELLA-RATU ROCK MALAYSIA(DEMI ELLA)

Saturday, July 25, 2009

ELLA -> ELLA GREATEST HITZ frm WARNER MUSIC!

Mungkin cerita ini sudah sedikit basih namun hakikatnya masih segar diingatan dan hati gua sebagai peminat RATU ROCK MALAYSIA. Album kompilasi pada tahun 2009 dengan nama ELLA GREATEST HITZ adalah hadiah yang terbaik. Bertemakan kepuasan pendengar dan hanya yang terbaik untuk peminat-peminat, ELLA dapat mencapai matlamat dengan terhasilnya album kompilasi GREATEST HITZ.Syabas kepada WARNER MUZIK&JOJIE selaku pengurus ELLA.

Tertarik dengan corak penampilan album yang boleh dilipat dan mempunyai gambar-gambar kenangan sepanjang proses pembinaan tiga lagu baru merupakan teknik yang baik untuk menarik perhatian pembeli untuk membelinya. Di tambah lagi dengan buku lirik yang tidak begitu tebal, gua rasa ianya mampu menjadi laris dipasaran jika betul dan kena pada cara strategik promosinya.

Menyentuh tentang promosi, jutaan terima kasih kepada radio ERA dan CANON yang memberi kepercayaan sepenuhnya untuk membantu bagi memartabatkan lagi insan yang amat dirindui oleh peminat-peminat lamanya mahupun peminat yang baru berjinak dengan ELLA. Syabas dan respek perlu diberikan kepada ERA dan CANON atas langkah yang bijak dan insyaAllah mencapai GEMILANG.

Cover album yang begitu unik dan lain daripada yang lain juga haris diberi perhatian. Gua rasa semakin terasa kembali saat 30110 dan disusuli dengan era zaman ELLA USA. Syabas dan jutaan terima kasih kepad ELAN, selaku pelukis cover album ELLA GREATEST HITZ. BRAVOOOOOOOOOOOO!!

Apapun, album kompilasi kali ini semestinya yang terbaik dan sejajar dengan arus peredaran zaman. Kalu boleh, tebalkan lagi buku lirik itu, banyakkan lagi foto2 ELLA yang ROCK+FEMININ+AYU+CANTIK!!!! Sampai nafas terakhir kami akan tetap memperjuangkan insan yang bernama ELLA........

p.s-> penuh debaran dan excited+teruja sgt2 menantikan MTV utk lagu PUISI HAMBA+JIWA SETIA+MENCARI.....we olz mengharapkan yang terbaik dan lain daripada yang lain.....
bravo utk MTV lagu PEDIH, PENAWAR, RAMA-RAMA, SEMBILU, ESOK LUSA SELAMANYA, RINDU, GEMILANG, MENANTI, SIMBOSIS, STANDING IN THE EYES OF THE WORLD, JALAN KE SISIMU.

8 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Nice brief and this fill someone in on helped me alot in my college assignement. Gratefulness you seeking your information.

Sunday, February 14, 2010 9:49:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

Lek pobudza [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria internetowa[/url] obni¿enie poch³aniania substancji tluszczowych za pomoc¹ ludzki stworzenie. Owo ca³kowicie nowy lekarstwo w celu siks, które po¿¹daj¹ odchudziæ siê tudzie¿ odbyæ na lepszy nurt posi³ków. Œrodek ten przyzwala podwy¿szyæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród u¿yciem [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria[/url] jeno diety zaœ æwiczeñ fizycznych. Lek ów kupisz w aptece internetowej. Zapraszamy do dynamicznej online taniej apteki internetowej po farmaceutyki i po informacje o ekstraktach. Fur w zwi¹zku z tym alli Wystawiamy ta¿ krain¹ daninê specyfików a w samej rzeczy w³oœci¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa istnieje niejak¹ spoœród siedmiu w najwiêkszym stopniu rozpoznawalnych tudzie¿ dystynktywnych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie uzysków farmacetycznych.Musimy zademonstrowaæ teraz trzy warianty prepratów. Polska apteka o której zapisujemy dzia³a w procedura bezawaryjny zaœ emituje [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria[/url] specyfiki w przewiewu dopiero co jakiegoœ dnia od czasu momentu zredagowania twojego zamówienia. W³aœnie z tego wykonywa fenomenalne [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria[/url] ewaluacji pacjentów. Na cienki brzuszekJest krocie aneksów diety na schudniêcie. A¿ do ca³kowitych obstaj¹ te obejmuj¹ce w zespole l-karnitynê, to¿ rzeczwiœcie sprawdzonym oraz i udowodnionym dzia³aniem przypuszczalnie zaakceptowaæ siê jedynie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê natomiast a praktyka fizyczne w znacznym szczeblu predestynuj¹ o dobrym zrzuceniu [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria internetowa[/url] powagi.Na menopauzêMenopauza istnieje od czasu do czasu, kiedy krwawienie przestaje, i jajniki definitywnie ustaj¹ aktywowaæ jajeczka. Na menopazuê skuteczne s¹ takie amalgamaty jak diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Czas menopauzy tymczasem nie zwie gwoli fizjonomii pieknej katastrofy a nale¿y spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

Saturday, August 13, 2011 4:45:00 PM  
Anonymous First Ever Malaysian Action Figure Rock Song said...

ella rocksss

Thursday, December 29, 2011 11:00:00 AM  
Anonymous ROJAK said...

lama dh ni tak update2

Wednesday, October 17, 2012 9:58:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

Its my first in good time always to post on this forum,neutral wannat recompense for some friends here.if its not allowed to record on this board,please erase this thread.Nice to adjoin you!

---------------------------------------------------------------
[url=http://www.sexybags.info/rssrock.html]My designer handabgs[/url]

Thursday, November 29, 2012 10:18:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

Hello. Facebook takes a [url=http://www.casino-online.gd]casino[/url] wager invest in on 888 casino disburse: Facebook is expanding its efforts to launch real-money gaming to millions of British users after announcing a wrestle with with the online gambling found search for 888 Holdings.And Bye.

Monday, January 28, 2013 1:25:00 AM  
Anonymous Anonymous said...


atmos x Nike 1 PRM série de camouflage des animaux sauvages Air Max
l'Atmos publié officiellement comme nouvelle série 1 PRM disponible dans le commerce conjointe Air Max sauvage des animaux de camouflage, y compris tigre camouflage / serpentine [url=http://airmaxnikefr2013.webs.com]Nike Air Max Pas Cher[/url] 1 PRM et le désert camouflage / léopard WMNS Air Max 1 PRM deux paires de chaussures.
Aimer le couple de grande envergure, deux paires de texture et exagéré le PRM 1 Air Max a une longue exposition à l'année dernière, et je sais maintenant une version masculine d'une version féminine a une nouvelle usure avec select.
La boutique atmosphère à Tokyo 23 Février officiellement en vente.


Magasin avec confiance. Website: http://nikeairmaxnikefr2013.webs.com

Wednesday, May 01, 2013 4:06:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

Malaysia Online Shopping
visit www.padieka.com

Monday, October 13, 2014 2:51:00 PM  

Post a Comment

<< Home